Motie Wassenberg c.s. over het beter imple­men­teren van de struc­turele toepassing van syste­matic reviews


16 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat artikel 1d van de Wet op de dierproeven (WOD) het verbiedt om een dierproef te verrichten als het beoogde resultaat ook kan worden bereikt zonder levende dieren te gebruiken;

constaterende dat ZonMw stelt dat met een systematic review, waarbij onderzoekers een volledig overzicht krijgen van alle informatie op het terrein van hun onderwerp, vooraf kan worden geïnventariseerd welk onderzoek al verricht is, wat de resultaten daarvan zijn en wat het beste model is voor een bepaald onderzoek;

constaterende dat systematic reviews daarmee de facto leiden tot beter onderzoek, tot betere medicijnen en tot minder gebruik van proefdieren;

constaterende dat een systematic review desondanks nog geen standaardprocedure is voordat een dierproef wordt vergund;

overwegende dat daarmee in veel gevallen niet wordt voldaan aan artikel 1d van de Wet op de dierproeven;

verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de structurele toepassing van systematic reviews beter geïmplementeerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Graus
Beckerman
Tjeerd de Groot


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie De Groot/Wassenberg over zich hardmaken voor nieuwe technieken bij de herziening van de REACH-verordening

Lees verder

Motie Wassenberg/Beckerman over onderzoeken hoe kennis over systematic reviews vast onderdeel kan worden van medisch-biologische opleidingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer