Motie Teunissen c.s. over zich tijdens de bijeen­komst van de Inter­na­ti­onale Zeebo­de­m­au­to­riteit in juli uitspreken tegen diep­zee­mijnbouw


6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat proeven met diepzeemijnbouw nu al enorme stofwolken en lawaai in de diepzee veroorzaken en daardoor vissen, walvissen en dolfijnen bedreigen;

constaterende dat visserijorganisaties waarschuwen voor de verwoestende effecten van diepzeemijnbouw op het onderwaterleven;

constaterende dat visserijorganisaties daarom pleiten voor een moratorium op diepzeemijnbouw;

verzoekt de regering zich tijdens de bijeenkomst van de Internationale Zeebodemautoriteit in juli uit te spreken tegen diepzeemijnbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen

Wassenberg

Van der Plas


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD