Motie Wassenberg/Beckerman over onder­zoeken hoe kennis over syste­matic reviews vast onderdeel kan worden van medisch-biolo­gische oplei­dingen


16 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat systematic reviews leiden tot beter onderzoek, tot betere medicijnen en tot minder gebruik van proefdieren;

constaterende dat ZonMw in de Kennisagenda Transitie naar Proefdier-vrije Innovaties de aanbeveling doet om kennis over proefdiervrije innovaties in te bedden in het hoger onderwijs, om zo de kennis van toekomstige generaties onderzoekers te vergroten op het gebied van de vele mogelijkheden van proefdiervrije onderzoeksmethoden;

constaterende dat systematic reviews desondanks nog geen standaardon

derdeel uitmaken van het curriculum van de relevante opleidingen;

verzoekt de regering om in overleg met de betrokken kennis- en onderwijsinstellingen te onderzoeken hoe kennis over (en de toepassing van) systematic reviews vast onderdeel kan worden van medisch-biologische opleidingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over het beter implementeren van de structurele toepassing van systematic reviews

Lees verder

Motie Thijssen/Bromet/Wassenberg over meer druk en noodzaak voor de sector creëren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer