Amen­dement over aanpassing van de termijn van het houd­verbod en/of gebieds­verbod


11 mei 2023

Nr. 23

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HAVERKORT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 11 mei 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel F, komt het voorgestelde artikel 8.11a, derde lid, te luiden:

‚Äč3. De maatregel kan voor de duur van het leven of voor een periode van ten hoogste dertig jaren worden opgelegd.

Toelichting

De samenleving heeft de verantwoordelijkheid dieren in bescherming te nemen tegen houders die zich schuldig hebben gemaakt aan dierenmishandeling en/of -verwaarlozing. Dierenmishandeling en/of -verwaarlozing leidt bovendien tot veel maatschappelijke onrust en tot gevoelens van onveiligheid.

Dit amendement regelt dat het houdverbod en/of gebiedsverbod voor een door de rechter te bepalen tijd van maximaal 30 jaar dan wel voor levenslang kan worden opgelegd.

Rechters moeten zoveel mogelijk vrijheid hebben om maatwerk te leveren. Volgens indieners kunnen strafverzwarende omstandigheden (bijvoorbeeld sadisme, langdurig lijden, meerdere dieren), (het risico van) recidive, de noodzaak om dieren te beschermen tegen extreem leed en het belang van het herstel van de rechtsorde een rechtvaardiging zijn voor een levenslang houdverbod en/of gebiedsverbod.

Het amendement wordt gewijzigd als gevolg van de ingediende nota van wijziging.

Haverkort

Wassenberg

Graus

Bromet

Thijssen

Eerdmans


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD

Lees onze andere moties

Amendement Wassenberg c.s. over verhoging van de strafmaxima

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over aparte regels voor de inbeslagname van dieren waarbij het welzijn en de intrinsieke waarde van dieren worden gewaarborgd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer