Vragen over de exame­n­uitslag voor vso-scho­lieren


Indiendatum: 5 okt. 2023

Vragen van de leden Kwint (SP), Westerveld (GroenLinks), De Hoop (PvdA), Hagen (D66), Peters (CDA), Richardson (VVD), Drost (ChristenUnie), Beertema (PVV), Pouw-Verweij (BBB), Bisschop (SGP), Van Baarle (DENK), Sylvana Simons (BIJ1), Omtzigt (Omtzigt) en Wassenberg (PvdD) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over de examenuitslag voor vso-scholieren

Vraag 1
Deelt u nog altijd de mening dat het geweldig zou zijn wanneer leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs op dezelfde dag hun examenuitslag krijgen als hun medeleerlingen in het regulier voortgezet onderwijs?

Vraag 2
Herinnert u zich de toezegging die uw ambtsvoorganger deed dat er een mogelijkheid was om de uitslag voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs gelijktijdig bekend te maken met de andere examenuitslagen vanaf 2024? Wat is de voortgang hiervan? Heeft u al contact gehad met het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) om de mogelijkheden hiertoe in kaart te brengen en waar nodig te assisteren om dit mogelijk te maken? (1)

Vraag 3
Bent u bereid om op korte termijn met het CvTE afspraken te maken om dit te faciliteren en in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om het CvTE zoveel mogelijk te ondersteunen bij het eventuele extra werk dat dit voor het CvTE kan betekenen?

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over de landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

Vervolgvragen Van Raan en Akerboom over Begrenzing Natuurvergunning Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer