Coron­apas­poort/vacci­na­tie­p­as­poort


De Partij voor de Dieren is tegen het coronapaspoort/vaccinatiepaspoort (het ‘digitale groene certificaat’ voor reizen binnen de Europese Unie). We zijn bezorgd over de privacygevoeligheid en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, wanneer mensen verplicht worden medische informatie te delen. Ook zijn wij tegen een vaccinatieplicht, direct of indirect: iedereen heeft het recht om zelf te bepalen met zijn of haar lichaam gebeurt, en het kan zorgen voor een tweedeling in de maatschappij. Een vaccinatiepaspoort invoeren is een stap in de richting die wij niet op willen.

Het standpunt Coronapaspoort/vaccinatiepaspoort is onderdeel van: Privacyschendingen als schijnveiligheid Een gezonde samenleving waarin welzijn voorop staat