Vragen Van Esch over de over­treding van de coro­na­regels bij een kalver­slachthuis in Apeldoorn


Indiendatum: 23 apr. 2021

Vragen van het lid Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Medische Zorg over de overtreding van de coronaregels bij een kalverslachthuis in Apeldoorn

  1. Wanneer hoorde u het bericht dat positief geteste medewerkers bij kalverslachthuis ESA in Apeldoorn op donderdag 22 april niet naar huis werden gestuurd om in quarantaine te gaan, maar alsnog gewoon naar binnen gingen?[1]
  2. Kunt u uitsluiten dat deze slachthuismedewerkers ondanks de aangetoonde coronabesmettingen aan het werk zouden gaan? Zo ja, op basis waarvan kunt u dat uitsluiten en waarom werden zij dan toegelaten tot het slachthuis?
  3. Indien u dit niet kunt uitsluiten, wordt er onderzocht of er sprake was van druk vanuit de werkgever om aan het werk te gaan? Zo ja, door wie en wanneer verwacht u hiervan de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat er sprake zou zijn van het doelbewust in gevaar brengen van de volksgezondheid als de werkgever deze medewerkers zou hebben gedwongen om na een positieve testuitslag aan het werk te gaan? Zo ja, wat gaat u hier mee doen?
  5. Hoeveel besmettingen zijn er die donderdagochtend geconstateerd bij ESA, naast de tien besmettingen die op dat moment al bekend waren? Hoeveel medewerkers zijn er op dat moment in totaal getest?
  6. Heeft de NVWA in het afgelopen jaar meer overtredingen van de coronaregels geconstateerd bij dit slachthuis? Zo ja, hoe vaak en welke?
  7. Kunnen de kalfjes die al bij het slachthuis waren aangekomen toen het slachtproces werd stilgelegd, zo snel mogelijk elders worden ondergebracht?
  8. Kunt u deze vragen één voor één en binnen een week beantwoorden?


[1] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6869610/Slachthuis-dicht-nadat-medewerkers-met-corona-niet-naar-huis-zijn-gestuurd