Motie Teunissen/Den Haan over een voorstel voor een soli­da­ri­teits­be­lasting voor groot­be­drijven die extra hebben gepro­fi­teerd van de corona­crisis


21 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zzp'ers en mkb-ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van een fysieke winkel, al zwaar door de coronamaatregelen zijn getroffen en nu opnieuw geconfronteerd worden met een harde lockdown;

overwegende dat grootbedrijven die enorm geprofiteerd hebben van de coronamaatregelen opnieuw extra van de lockdown profiteren;

verzoekt de regering om zeer spoedig met een voorstel te komen voor een vorm van een solidariteitsbelasting voor grootbedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis en die ten goede te laten komen aan zzp'ers en het mkb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Den Haan


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, PVV, PvdD, DENK, GL, SP, GroenLinks, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over uitspreken dat er geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg mag worden ingesteld

Lees verder

Motie Ouwehand over ondertekenen van de Plant Based Treaty

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer