Bijdrage Teunissen aan coro­n­adebat


21 december 2021

Dank u, voorzitter. Voor iedereen valt de strenge lockdown zwaar. Voor diegenen die eenzaam zijn, voor de medewerkers in de zorg, de ondernemers, voor de culturele sector en niet in de laatste plaats de scholieren en de studenten die nu voor de derde keer niet meer naar school mogen.

De Partij voor de Dieren is zeer bezorgd over de gevolgen op korte én lange termijn van achtereenvolgende lockdowns op het geestelijk welzijn van jongeren. Is er voldoende zicht op hoe het kwetsbare jongeren vergaat? Kan de minister toelichten welk effect hij verwacht van het steunpakket voor jongeren dat hij heeft aangekondigd?

Voorzitter, het is onrechtvaardig dat het ene bedrijf profiteert van de lockdown, terwijl eraan onderdoor gaat. zzp’ers en mkb-ondernemers hebben het zwaar terwijl internetwinkels hoogtijden beleven. Is de minister nog altijd tegen een solidariteitsheffing? Ik zal met een nieuw voorstel komen.

Voorzitter, omikron was niet te voorkomen geweest maar we hadden er nu wel veel beter voor kunnen staan. Met minder ziekenhuisbezetting en beter uitgerust zorgpersoneel. De aanpak van Delta liet veel te lang op zich wachten. Ondanks dat partijen hier in de Kamer al waarschuwde voor te veel versoepelingen en al eerder aandrongen op het sluiten van bepaalde niet-essentiële sectoren. Nu doemt Omikron op terwijl de ziekenhuisbezetting nog hoog is en het personeel nog op zijn tenen loopt.

De harde lockdown wordt ook ingezet als manier om tijd te kopen voor de boostercampagne. Dat maakt het extra wrang dat we zo traag geboosterd hebben. Maar het maakt ook dat er een extra zware verantwoordelijkheid ligt bij het kabinet om dat alsnog zo snel als mogelijk te doen. Hoe staat het daar nu mee? Doen we alles? En wat doen we om de capaciteit in de zorg versneld uit te breiden?

Op de persconferentie probeerden de minister-president en de minister van VWS uit te stralen dat we met z’n allen in dit schuitje zitten. Heel Nederland gaat op slot. Heel Nederland? Nee, niet heel Nederland. Ergens in Noord-Holland verzet een enclave zich uit alle macht tegen de coronamaatregelen. Die enclave is Schiphol. Nederland zit thuis, winkels, scholen en de horeca zijn dicht maar de argeloze reiziger die op Schiphol aankomt zal ongetwijfeld denken dat Nederland corona volledig heeft uitgebannen. Niets is minder waar. Ook dit is wrang. Wat rechtvaardigt volgens de minister dat de horeca en niet-essentiële winkels op Schiphol openblijven?

Dan voorzitter, het reisadvies. We vragen om met niet met meer dan 2 mensen over straat te lopen – en tegelijk staan we toe dat er 300 mensen hutjemutje op elkaar zitten in een vliegtuig. Opnieuw zien we dat het kabinet niet alle adviezen van het OMT overneemt. Het OMT adviseert namelijk om niet te reizen voor vakantiedoeleinden. Waarom volgt het kabinet het OMT-advies niet op met betrekking tot vakantie? Wat zijn de risico’s van dit niet opvolgen van het OMT-advies?

Tot slot, voorzitter. Mijn fractie maakt zich grote zorgen over berichten dat er minder gesport wordt door de lockdown terwijl wetenschappers al sinds het begin van de coronacrisis waarschuwen voor de fysieke én mentale gevolgen van te weinig lichaamsbeweging.[1] Juist in een pandemie moeten mensen sporten.

Maar een samenleving waarin mensen genoeg beweging krijgen, lijkt een sluitstuk voor dit kabinet, in plaats van een uitgangspunt. Wat gaat het kabinet doen om – ook in de lockdown mensen aan het sporten te krijgen én te houden?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over het coalitieakkoord

Lees verder

Schriftelijke inbreng over de Landbouw- en Visserijraad van 17 januari 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer