Motie Wassenberg/Teunissen over zorg­dragen voor het alsnog toekennen van misge­lopen coro­nasteun aan de cultuur­sector


30 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat geld uit het coronasteunpakket dat was bedoeld voor de cultuursector, op sommige plaatsen in het land niet is uitgegeven of zelfs is uitgegeven aan andere zaken dan de cultuursector;

overwegende dat er in een eerder stadium al is gewaarschuwd voor het verkeerd uitgeven van de voor de cultuursector bestemde coronasteun;

verzoekt de regering, op korte termijn in kaart te brengen op welke plaatsen en voor welke bedragen de cultuursector de voor hen bestemde coronasteun is misgelopen,

verzoekt de regering, in overleg met de betreffende overheidsinstellingen, zorg te dragen voor het alsnog toekennen van de misgelopen coronasteun aan de cultuursector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Teunissen
Kwint
Westerveld
Ploumen
Gündoğan
Pouw-Verweij
Van Haga


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt