Europees Onder­zoeks­rapport waar­schuwt: bio-industrie is een tikkende tijdbom


Nederland op de vingers getikt door Europese Commissie

22 januari 2021

Door de hoge veedichtheid en de grootschalige export werkt Nederland de verspreiding van plagen en epidemieën in de hand. Hiervoor waarschuwt de Europese Commissie in een recent rapport met aanbevelingen voor de Nederlandse landbouw. In een schriftelijk overleg heeft de Partij voor de Dieren de minister gewezen op deze ernstige conclusies en gevraagd om hier op actie te ondernemen. Frank Wassenberg: “Zolang we het aantal dieren in de vee-industrie niet ingrijpend omlaag brengen, blijft de Nederlandse veehouderij een tikkende tijdbom en is het wachten op de volgende pandemie.”

De Europese Commissie constateert in het rapport ook dat Nederland voor het beheersen van dierziekten en plantenziekten afhankelijk is van de maatregelen die individuele boeren nemen om dit tegen te gaan. Dit sluit aan op een onderzoeksrapport van Deloitte dat recentelijk verscheen over de NVWA. Uit het onderzoek bleek dat de NVWA niet de capaciteit of de kwaliteit heeft om toezicht te houden op preventieve maatregelen en de monitoring van dierziekten. Ook Deloitte waarschuwde daarbij dat dit het risico vergroot op de uitbraak van dierziektes en op een te late detectie van uitbraken van dierziektes. Als een uitbraak plaatsvindt is daardoor het risico op een snelle verspreiding van de dierziekte groter.

Virologen als Marion Koopmans wijzen al jaren op het gevaar van de bio-industrie en de verspreiding van dierziekten. “We maken het virussen veel te makkelijk”, zei viroloog Marion Koopmans in 2018. Zij waarschuwde ervoor dat in Nederland de condities aanwezig zijn die de verspreiding van infecties makkelijk maken: als een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld én een van de gebieden met de meeste landbouwdieren op een kluitje. Bovendien kunnen in de veehouderij virusmutaties ontstaan, waar mensen ook bevattelijk voor kunnen zijn. Driekwart van alle infectieziekten die mensen bedreigen, is van dieren naar mensen overgesprongen. Dit geldt ook voor het coronavirus dat de wereld nu al bijna een jaar in zijn greep houdt.

Ook wordt door de aanbevelingen van de Europese Commissie nog eens duidelijk hoe groot de milieu- en klimaatopgaven zijn waar de Nederlandse landbouw voor staat. En hoe groot de prijs is die wordt betaald voor de extreme intensivering in de landbouw. Nederland heeft binnen Europa de hoogste emissie van broeikasgassen per hectare landbouwgrond; maar liefst meer dan vier keer het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Als er niet stevig wordt ingezet op een flinke reductie van meststoffen, ammoniak en broeikasgassen zal Nederland steeds verder achterop raken.

Frank Wassenberg: “Het lijstje met natuur-, milieu- en klimaatdoelen die Nederland niet zal gaan halen, wordt alsmaar langer. Nederland is absoluut niet het braafste jongetje van de klas, maar eerder het vieste jongetje. Het zelfbenoemde ‘groenste kabinet ooit’ heeft hier geen enkele verandering in gebracht.”Gerelateerd nieuws

Alarmerende insectensterfte dwingt tot strengere testen landbouwgif

In een schriftelijk overleg roept Kamerlid Frank Wassenberg demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwa...

Lees verder

Kamer dwingt regering tot openheid over de financiering en openstelling van Kroondomein het Loo

De regering moet eindelijk openheid geven over de financiering en de openstelling van Kroondomein het Loo, waar de koning jaa...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief