Motie Van Esch over het lange­ter­mijn­coro­na­beleid uitbreiden met speci­fieke preven­tie­maat­re­gelen


28 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de wetenschapstoets van het langetermijncoronabeleid van de regering blijkt dat preventie onvoldoende terugkomt en nauwelijks is uitgewerkt;

overwegende dat preventie in alle facetten van het langetermijncoronabeleid geïntegreerd dient te worden;

verzoekt de regering het langetermijncoronabeleid uit te breiden met specifieke preventiemaatregelen gericht op het verminderen van de impact van het virus en het tegengaan van gezondheidsverschillen, en hierover in gesprek te gaan met RIVM, GGD’en en andere belanghebbenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, D66, VVD, Van Haga