Vragen Vestering over het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogel­griep­virus


Indiendatum: apr. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het massaal vergassen van kippen, eenden en kalkoenen vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus

 1. Kunt u bevestigen dat er sinds de vogelgriepuitbraak in Zeewolde op 26 oktober tot en met 21 april, dus in krap zes maanden tijd, zo’n 3 miljoen kippen, eenden en kalkoenen zijn vergast?
 2. Kunt u bevestigen dat van deze 3 miljoen dieren 665.270 dieren[1] preventief zijn vergast vanwege een besmetting bij een nabijgelegen pluimveebedrijf of vanwege een ‘risicovol contact’ met een pluimveebedrijf waar het vogelgriepvirus werd aangetroffen?
 3. Kunt u bevestigen dat dit nog exclusief het aantal dieren is dat preventief is vergast bij vijf bedrijven die binnen 1 kilometer liggen van de twee bedrijven in Lunteren waar op 20 april vogelgriep werd aangetroffen? Hoeveel dieren zijn bij deze vijf bedrijven gedood en om welke diersoorten ging het?
 4. Kunt u bevestigen dat het doden van de dieren gebeurt door kieren in stallen dicht te maken met purschuim, gasinstallaties neer te zetten en de stallen vervolgens vol te spuiten met gas, zodat de dieren stikken?
 5. Hoe wordt er toezicht gehouden op wat er tijdens dit proces in de stallen gebeurt?
 6. Kunt u garanderen dat er wordt ingegrepen wanneer er sprake is van vermijdbaar extra lijden bij de dieren in de stallen? Zo ja, hoe?
 7. Hoe lang kan het maximaal duren voordat een individueel dier is gestikt tijdens dit proces?
 8. Hoe lang duurt het gemiddeld en maximaal voordat alle dieren in een stal dood zijn?
 9. Heeft het aantal dieren in een stal invloed op de duur van het vergassingsproces?
 10. Heeft de inrichting van de stal invloed op de duur van het vergassingsproces, bijvoorbeeld bij stallen met verhoogde stellingen voor leghennen?
 11. Kunt u bevestigen dat in slachthuizen eenden nog altijd worden bedwelmd met de omstreden waterbadmethode -waarvan uw voorgangers al sinds 2009 beloofden dat deze zou worden uitgefaseerd-, omdat aan de geschiktheid van de gasbedwelmingsmethode voor eenden sterk wordt getwijfeld, aangezien de dieren het vermogen hebben hun adem in te houden?
 12. Wat betekent het vermogen van eenden om hun adem in te houden voor de vergassing van eenden in stallen na een uitbraak van het vogelgriepvirus? Hoe lang kan het maximaal duren voordat een eend is gestikt tijdens dit proces?
 13. Wat is de onderbouwing voor de afstandsnorm van 1 km die nu wordt gehanteerd voor het preventief vergassen van alle dieren bij pluimveebedrijven in een straal van 1 kilometer rondom een bedrijf waar een besmetting is aangetroffen?
 14. Hoeveel uur heeft de NVWA sinds 26 oktober 2021 besteed aan het vergassen van dieren bij pluimveebedrijven? Wat zijn de kosten hiervoor en door wie zijn deze betaald?
 15. Wat is de totale capaciteit die hiervoor beschikbaar is bij de NVWA?
 16. Wat is de vergoeding per dier die vanuit het zogenoemde Diergezondheidsfonds aan pluimveehouders wordt uitgekeerd na het ‘ruimen’ van een bedrijf wegens vogelgriep? Wat zijn de totale kosten van deze vergoedingen sinds oktober 2021, welk deel hiervan is betaald vanuit de sectorbijdrage en welk deel vanuit de overheidsbijdrage?
 17. Heeft u gezien dat de Franse autoriteiten toestemming hebben verleend aan pluimveehouders om dieren bij een uitbraak van het vogelgriepvirus te laten stikken door de ventilatie in de stal uit te schakelen, omdat er te weinig capaciteit is om alle dieren te ‘ruimen’?[2] Wat vindt u hier van?
 18. Bent u bereid hier uw afschuw over uit te spreken richting de Franse autoriteiten?
 19. Is het mogelijk dat ook in Nederland tot een dergelijk besluit zal worden overgegaan, bijvoorbeeld wanneer het vogelgriepvirus zich nog verder blijft verspreiden in de meest pluimveedichte gebieden: de Gelderse Vallei of in Noord-Limburg?
 20. Deelt u de mening dat het vergassen van dieren vanwege uitbraken van het vogelgriepvirus een laatste redmiddel zou moeten zijn en niet een pijler van het beleid rondom het bestrijden van het vogelgriepvirus?
 21. Kunt u deze vragen één voor één en binnen gestelde termijn beantwoorden?


[1] op 29 locaties

[2] https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/france-lets-some-farms-asphyxiate-poultry-flocks-stop-bird-flu-2022-03-22/