Motie Wassenberg over een soli­da­ri­teits­heffing voor grote bedrijven die extra hebben gepro­fi­teerd van de corona­crisis


20 januari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de culturele sector, zzp’ers en mkb’ers in de horeca al zwaar door de coronamaatregelen waren getroffen en het nu ook weer zwaar te verduren hebben;

overwegende dat aan de andere kant sommige grote bedrijven een hogere winst hebben gemaakt dankzij de coronamaatregelen en nog steeds hogere omzetten draaien terwijl anderen niks kunnen verdienen;

verzoekt de regering om zeer spoedig met een voorstel te komen voor een vorm van een solidariteitsheffing voor grote bedrijven die extra hebben geprofiteerd van de coronacrisis en die ten goede te laten komen aan de culturele sector, zzp’ers en mkb’ers in de horeca,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg over het op vogelgriep onderzoeken van in de natuur gevonden dode dieren

Lees verder

Motie Wassenberg inzake het omlaag brengen van de mestproductie binnen natuur- en milieugrenzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer