Kabinet maakt te weinig werk van groen herstel


26 juli 2021

Partij voor de Dieren vindt dat de plannen om uit de coronacrisis te komen onvoldoende zijn gericht op een duurzaam herstel. “Een groot deel van de steunmaatregelen zijn beland bij fossiele bedrijven, zonder dat hieraan duurzame voorwaarden werden gesteld. Er werd te eenzijdig gefocust op het in stand houden van werkgelegenheid en het beperken van de schok van de coronacrisis. Het kabinet heeft zo de kans om een radicale verduurzamingsslag te maken volledig aan zich voorbij laten gaan”, zegt PvdD-Kamerlid Christine Teunissen, die samen met collega Van Raan Kamervragen heeft gesteld.

De Partij voor de Dieren wil van staatssecretaris Yeşilgöz (EZK) horen welk percentage van het coronabudget is geïnvesteerd in duurzame energie, biomassa niet meegerekend, en vindt dat het kabinet direct zou moeten stoppen met de bouw van kolencentrales en het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden. “Wereldwijd zijn de huidige klimaatinvesteringen ruimschoots onvoldoende om ‘Parijs’ te halen en zelfs onvoldoende om te voorkomen dat de mondiale CO2-uitstoot een nieuw record zal bereiken in 2023. Ook het Nederlandse klimaatbeleid is ontoereikend en wordt ook nog eens ondermijnd door steunmaatregelen zonder duurzaamheidsvoorwaarden. Nieuwe steunmaatregelen moeten daarom echt gepaard gaan met harde eisen voor groen herstel”, vindt Lammert van Raan.

'Bijdrage OESO-landen omhoog'
De PvdD roept in de Kamervragen het kabinet ook op om bij de eerstvolgende bijeenkomst van de OESO over een ‘groene en inclusieve toekomst’ zich sterk te maken voor een verhoging van de eigen bijdragen van OESO-landen om de achterblijvende investeringen in minder ontwikkelde landen op te vangen. Teunissen: “De ontwikkeling van rijke OESO-landen is mogelijk gemaakt door vervuilende industrieën en deels ten koste is gegaan van de welvaart in minder ontwikkelde landen. OESO-landen hebben een dus groter aandeel in de klimaatcrisis en daarmee een grotere verplichting en verantwoordelijkheid.”

Gerelateerd nieuws

Succesvolle afsluiting parlementaire jaar

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van d...

Lees verder

‘Ballonnen loslaten voor TeamNL onverantwoord’

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over het oplaten van oranje ballonnen voor TeamNL in Japan. Kamerlid Eva v...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief