Motie Van Esch over een lange­ter­mijn­stra­tegie waarbij rekening wordt gehouden met vijf toekomst­sce­nario's


16 november 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende het rapport van de WRR en de KNAW «Navigeren en anticiperen in onzekere tijden», waarin vijf scenario’s worden geschetst voor het verloop van de COVID-19-pandemie;

overwegende dat het kabinet pas in het eerste kwartaal van 2022 met een beleidsreactie komt op dit rapport;

overwegende dat het kabinet door het gebrek aan een langetermijnstrategie, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende toekomstscenario’s, een integrale beleidsafweging onmogelijk maakt;

verzoekt de regering zo snel mogelijk een langetermijnstrategie met de Kamer te delen waarbij rekening wordt gehouden met de vijf toekomstscenario’s en de bijbehorende korte- en langetermijnbeleidsopties worden geschetst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, VVD