Motie Akerboom/Van Raan over een paragraaf over brede welvaart toevoegen aan het nationaal programma, de route­kaart en de maat­werk­af­spraken


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering komt met een ‘Nationaal Programma Verduurzaming Industrie’, met een ‘Routekaart Verduurzaming Industrie’ en met maatwerkafspraken met grote uitstoters,

constaterende dat veel maatschappelijke problemen zoals de klimaatcrisis, het hoge risico op pandemische zoönosen, maar ook de bestaansonzekerheid van mensen een gedeelde structurele oorzaak hebben, namelijk de ontplooiing van economische activiteiten die de grenzen van mens, dier, natuur, milieu, volksgezondheid en klimaat, ofwel de brede welvaart, al heel lang niet respecteren,

verzoekt de regering in het Nationaal Programma, de Routekaart en de maatwerkafspraken een paragraaf over de effecten van de plannen op de brede welvaart toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over de reductieplannen van de industrie in lijn brengen met het 1,5 gradenscenario

Lees verder

Motie Akerboom over de miljarden voor CCS investeren in natuurlijke CO2-opslagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer