Motie Van Esch c.s. over een draaiboek voor situaties waarin met grote spoed moet worden inge­grepen in geval van zorge­lijke mutaties


1 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de passagiers van twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika die afgelopen vrijdag landden op Schiphol in een onwenselijke situatie terecht kwamen door de maatregelen rondom de omikronvariant;

overwegende dat Nederland voorbereid moet zijn op de komst van nieuwe zorgelijke mutaties van het virus;

verzoekt de regering in samenwerking met alle belanghebbenden een draaiboek te maken voor de situatie waarbij met grote spoed moet worden ingegrepen om de verspreiding van zorgelijke mutaties in Nederland zo veel mogelijk te vertragen dan wel voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Westerveld
Gündogan
Kuiken
Den Haan
Paternotte
Aukje de Vries


Status

Aangenomen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, JA21, CDA, D66, CU, VVD

Tegen

FVD, Van Haga