Motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op vissenkommen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het welzijn van vissen in een vissenkom ernstig wordt geschaad;

verzoekt de regering om binnen een half jaar te komen tot een verbod op de verkoop van vissenkommen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Status: verworpen
Voor: Partij voor de Dieren
Tegen: CDA, PvdA, SP, VVD, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP