Motie Beckerman/Kostic over alle btw-tarieven voor dier­ge­nees­kundige hande­lingen voor gezel­schaps­dieren vast­zetten op 9%


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van behandelingen bij dierenartsen nog steeds problematisch hoog zijn;

constaterende dat huisdiereigenaren steeds vaker aangeven zorg voor hun dier uit te stellen of zelfs te mijden vanwege de kosten;

overwegende dat de overheid zelf een (kleine) bijdrage kan leveren om deze kosten te verlagen, door voor alle kosten bij de dierenarts enkel een

btw-tarief van 9% te handhaven in plaats van 21% voor bepaalde diensten;

verzoekt de regering zo snel mogelijk alle btw-tarieven voor diergeneeskundige handelingen voor gezelschapsdieren vast te zetten op 9%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Kostic


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Graus/Kostic over verzamelde dierendata en DNA-gegevens koppelen aan de registratie van fokker tot eigenaar

Lees verder

Motie over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer