Motie Graus/Kostic/Beckerman over een onderzoek naar een prijs­plafond voor medisch nood­za­ke­lijke behan­de­lingen door dieren­artsen


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken tot het instellen van prijsplafonds voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Beckerman
Kostic


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kostic c.s. over een plan van aanpak voor een einde aan het doden van gezonde dieren in dierentuinen

Lees verder

Motie Graus/Kostic over geen exportvergunning afgeven voor de voorgenomen verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar een Chinees pretpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer