Motie Teunissen/Kostic over met univer­si­teiten een richtlijn opstellen voor verant­woorde onder­zoeks­fi­nan­ciering


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van KNAW blijkt dat externe financiers, zowel private als publieke, steeds meer invloed hebben gekregen op wetenschappelijk onderzoek in Nederland;

constaterende dat de competitieve onderzoekscultuur en financiering via consortia en publiek-private partnerschappen, heeft geleid tot minder nadruk op onderzoek voor lange termijn en door nieuwsgierigheid gedreven - en kritisch onderzoek;

constaterende dat de Nederlandse universiteiten geen expliciet beleid geformuleerd hebben voor institutionele integriteit ten aanzien van de financiering en inrichting van onderzoek;

overwegende dat een richtlijn voor verantwoorde onderzoeksfinanciering ervoor kan zorgen dat enerzijds geldstromen evenwichtiger verdeeld worden over disciplines en anderzijds kan vaststellen wat verantwoorde samenwerking met diverse financiers inhoudt;

verzoekt de regering om met universiteiten een richtlijn op te stellen voor verantwoorde onderzoeksfinanciering;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostić


Status

Aangenomen

Voor

GL-PvdA, NSC, D66, CDA, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, VVD, BBB, FVD, JA21