Motie Beckerman/Kostic/Graus over komen met maat­re­gelen en/of wetgeving rondom kosten van behan­de­lingen bij dieren­artsen


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kosten van behandelingen bij dierenartsen nog steeds problematisch hoog zijn;

overwegende dat ketens praktijken overnemen en de kosten opdrijven;

overwegende dat tot 1998 maximumprijzen hiervoor bestonden;

overwegende dat in veel Europese landen en in staten in de VS wetgeving en maatregelen zijn ingesteld om prijsstijgingen en de invloed van private investeerders in de dierenzorg te beperken;

overwegende dat de aangenomen motie-Beckerman (36 200 XIV, nr. 29) nog niet volledig is uitgevoerd maar opvolging noodzakelijk is;

verzoekt de regering medio 2024 met maatregelen en/of wetgeving te komen die effectief is gebleken hier en in het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Kostic
Graus


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/Graus/Kostic over de mogelijkheden onderzoeken om de werkdruk voor dierenartsen te verlagen

Lees verder

Motie Kostic c.s. over een plan van aanpak voor een einde aan het doden van gezonde dieren in dierentuinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer