Motie Teunissen c.s. over jaarlijks toenemend deel van het onder­zoeks­budget voor het BPRC te oormerken voor proef­dier­vrije onder­zoeks- en test­me­thoden


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer dierproeven op apen zo snel mogelijk, en veilig, naar nul wil afbouwen (unaniem aangenomen moties Van Dekken – Heerema 32336, nr. 57 en Wassenberg c.s. 36200-VIII, nr. 113),

constaterende dat er in de wetenschap en samenleving een breed gedragen wens is om proeven op apen af te bouwen,

constaterende dat er ondertussen wel weer 12 miljoen aan belastinggeld naar het apenproefdiercentrum, het BPRC, gaat, zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan welk deel hiervan bestemd is voor proefdiervrij onderzoek,

overwegende dat de afbouw van het aantal proeven op apen versneld kan worden door jaarlijks een deel van dit budget over te hevelen naar proefdiervrij onderzoek,

overwegende dat hiermee ook het gebruik en de ontwikkeling van innovatieve proefdiervrije alternatieven wordt gestimuleerd,

verzoekt de regering, om zo snel mogelijk een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC te oormerken als geld dat bestemd is voor proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Teunissen
Kostić
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, D66, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt, JA21

Tegen

VVD, NSC, BBB, CDA, FVD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over een sponsorverbod voor de fossiele industrie op scholen

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over de mogelijkheid onderzoeken tot een centraal fonds voor het stroomlijnen van financiering van wetenschappelijk onderzoek door derden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer