Motie Teunissen c.s. over sneller reali­seren van meer gezonde, groene school­pleinen, te beginnen bij de meest kwetsbare scholen


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen bijdragen aan minder stress en pesten, blijere, gezondere en zelfstandigere kinderen en betere leerprestaties;

constaterende dat kinderen op 60% van Nederlandse basisscholen een schoolplein hebben helemaal zonder groen;

constaterende dat de huidige situatie van versnipperde lokale en regionale subsidies leidt tot kansenongelijkheid waarbij kinderen die het meest baat zouden hebben bij een gezonde buitenruimte rond school dit nu veel minder hebben;

verzoekt de regering in overleg te treden met scholen, gemeenten en IVN en met een voorstel te komen over hoe het Rijk kan bijdragen aan het sneller realiseren van meer gezonde, groene schoolpleinen, te beginnen bij de meest kwetsbare scholen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Teunissen
Kostić
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, CDA, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, FVD, JA21

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over dierenleed voorkomen door beperkingen voor de fok en aanvoer van dieren in de (melk)veehouderij

Lees verder

Motie Teunissen/Kostic over met universiteiten een richtlijn opstellen voor verantwoorde onderzoeksfinanciering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer