Motie Kostic over afzien van het juridisch aanvechten van besluiten die andere landen nemen om natuur te beschermen


26 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister in de L&V-raad steun heeft uitgesproken voor het juridisch aanvechten van het besluit van het Verenigd Koninkrijk (VK) om het vissen op zandspiering in Britse wateren te verbieden,

constaterende dat het VK dit besluit heeft genomen om zeevogels, zoals papegaaiduikers, drieteenmeeuwen en alken, die onder druk staan door overbevissing, te beschermen,

constaterende dat één op de vier papegaaiduikers in de afgelopen twintig jaar is verdwenen in het VK,

constaterende dat uit een onderzoek uit 2021 blijkt dat de visvangst van zandspiering in Engelse en Schotse wateren moet worden gestopt om het voortbestaan van deze vogelsoorten te garanderen,

overwegende dat het besluit in lijn is met dit onderzoek,

overwegende dat het, gezien de omvang van de natuurcrisis, ongepast is om natuurbeschermende maatregelen van andere landen juridisch aan te vechten,

verzoekt de minister om in het vervolg af te zien van het juridisch aanvechten van besluiten die andere landen nemen om hun eigen natuur te beschermen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kostic over een plan van aanpak om het aantal lozingen in de Waddenzee terug te dringen tot nul

Lees verder

Motie Kostic over pal staan voor een democratische rechtsstaat en gewelddadige boerenprotesten veroordelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer