Motie Teunissen over de subsi­die­re­geling voor BECCS niet verder uitwerken


5 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een subsidieregeling voor bio-energie met koolstof afvang- en opslag (BECCS) aan het uitwerken is,

constaterende dat voor deze vorm van elektriciteitsproductie uit biomassa hout op grote schaal wordt geïmporteerd uit bossen uit andere landen,

overwegende dat het grootschalig importeren en verbranden van bomen niet duurzaam of wenselijk is,

verzoekt de regering de subsidieregeling voor BECCS niet verder uit te werken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over de Wet dieren

Lees verder

Motie Kostic over niet instemmen met het commissievoorstel over NGT’s, voordat de gevolgen voor boeren en kleine veredelaars duidelijk zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer