Motie Graus/Kostic over geen export­ver­gunning afgeven voor de voor­ge­nomen verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen naar een Chinees pretpark


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering geen exportvergunning af te geven voor de voorgenomen verplaatsing van dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen uit ons Dolfinarium naar een Chinees pretpark,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Kostic


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Graus/Kostic/Beckerman over een onderzoek naar een prijsplafond voor medisch noodzakelijke behandelingen door dierenartsen

Lees verder

Motie Graus/Beckerman/Kostic over ingrijpen in de massale overname van dierenartsenpraktijken door twee grote private-equitypartijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer