Motie Teunissen c.s. over een verbod op reclame voor ongezond voedsel


29 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongezonde voeding jaarlijks zorgt voor duizenden doden en miljarden aan zorgkosten, terwijl het aantal mensen met ongezond gewicht blijft stijgen;

constaterende dat burgers met reclames gericht worden gemanipuleerd om ongezond voedsel te kopen en daaraan verslaafd te raken, wat de vrijheid van mensen beperkt;

verzoekt de regering om in lijn met de adviezen van onder andere de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving zo snel mogelijk een voorstel te doen voor een verbod op reclame voor ongezond voedsel, zodat mensen meer vrijheid krijgen, en voor het zomerreces de Kamer te informeren over de contouren van dat voorstel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Kostic
Slagt-Tichelman
Krul
Ceder


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

Lees verder

Amendement Ouwehand over de Wet dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer