Motie Kostic/Bromet over de natuur­her­stel­ver­or­dening uitstellen totdat de Kamer er een inhou­delijk debat over heeft kunnen voeren


21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de Nederlandse tegenstem de natuurherstelverordening waarschijnlijk gaat blokkeren,

constaterende dat de Kamer nog geen inhoudelijk debat heeft kunnen voeren over de impactanalyse,

van mening dat dergelijke ingrijpende besluiten zorgvuldig en na een inhoudelijk debat moeten worden genomen,

verzoekt de regering er alles aan te doen om de stemming over de natuurherstelverordening uit te stellen, totdat de Kamer er een inhoudelijk debat over heeft kunnen voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić
Bromet


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kostic over evalueren of de doelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst zijn bereikt

Lees verder

Motie Kostic over een plan van aanpak om het aantal lozingen in de Waddenzee terug te dringen tot nul

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer