Motie Kostic/Gabriels over verplichte etiket­tering op alle bestrij­dings­mid­delen en biociden die pfas bevatten


30 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 5% van de bestrijdingsmiddelen niet-afbreekbare pfas zit, wat onder andere de grond en het drinkwater vervuilt;

constaterende dat boeren niet kunnen weten om welke middelen het gaat, omdat dit nergens duidelijk staat aangegeven;

verzoekt de regering duidelijke etikettering verplicht te stellen op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die pfas bevatten en dit ook op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić

Gabriëls


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kostic/Gabriels over zo snel mogelijk alle mogelijke maatregelen onderzoeken en implementeren om te voldoen aan de voorgestelde pfas-normering en geen uitstel vragen

Lees verder

Motie Kostic c.s. over zorgen dat de kansen van nature-based solutions in waterprojecten maximaal worden benut

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer