Motie Kostic over niet instemmen met het commis­sie­voorstel over NGT’s, voordat de gevolgen voor boeren en kleine vere­de­laars duidelijk zijn


14 maart 2024

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie over nieuwe genomische technieken gevolgen heeft voor het kwekersrecht en het patenteren van natuurlijke eigenschappen,

Overwegende dat er nog een onderzoek loopt naar de impact van dit voorstel van de EC op boeren en kleine veredelaars,

Overwegende dat het van groot belang is dat kleine veredelaars door kunnen blijven gaan met hun werk, zonder geblokkeerd te worden door octrooien van grote bedrijven,

Overwegende dat het niet van goed bestuur getuigt als de gevolgen van het commissievoorstel voor kleine veredelaars, boeren en de monopolisering van onze voedselketen, niet duidelijk zijn voordat er wordt ingestemd met een ingrijpend voorstel,

Overwegende dat vanwege de aanstaande verkiezingen de onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie over dit wetsvoorstel toch niet meer op korte termijn kunnen beginnen,

Verzoekt de regering niet in te stemmen met het commissievoorstel over nieuwe genomische technieken voordat het onderzoek naar de impact op boeren en kleine veredelaars is afgerond en de resultaten zijn meegewogen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Kostić


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over de subsidieregeling voor BECCS niet verder uitwerken

Lees verder

Motie Kostic over evalueren of de doelen uit de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst zijn bereikt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer