Motie Kostic/Gabriels over zorgen dat er tot het Europese verbod geen nieuwe vergun­ningen worden afgegeven voor het uitstoten en lozen van pfas


30 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat pfas-stoffen zeer schadelijk zijn voor de gezondheid;

overwegende dat we bij de bron moeten voorkomen dat schadelijke stoffen zoals pfas in onze leefomgeving terechtkomen;

constaterende dat bedrijven, zoals Chemours, vergund (grote hoeveelheden) pfas mogen lozen in het milieu;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat, totdat het Europese pfas-verbod in werking treedt, er geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor het uitstoten en lozen van pfas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić

Gabriëls


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, CU, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, FVD, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kostic c.s. over in Europees verband pleiten tegen uitzondering op pfas in bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Motie Kostic/Gabriels over zo snel mogelijk alle mogelijke maatregelen onderzoeken en implementeren om te voldoen aan de voorgestelde pfas-normering en geen uitstel vragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer