Motie Kostic/Gabriels over zo snel mogelijk alle mogelijke maat­re­gelen onder­zoeken en imple­men­teren om te voldoen aan de voor­ge­stelde pfas-normering en geen uitstel vragen


30 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een EU-voorstel ligt om pfas in oppervlaktewater en grondwater strenger te normeren;

constaterende dat de regering pas in 2033 de nodige maatregelen wil nemen om te voldoen aan de voorgestelde pfas-normen in Nederland, en Nederland daarnaast ook nog tot twaalf jaar uitstel mag vragen, waardoor we pas in 2045 aan de norm zouden hoeven te voldoen;

verzoekt de regering zo snel mogelijk alle mogelijke maatregelen te onderzoeken en te implementeren om te voldoen aan de voorgestelde pfas-normering en straks in ieder geval geen uitstel te vragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić

Gabriëls


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, D66, SP, DENK, PvdD, SGP, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, BBB, CDA, CU, FVD, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Kostic/Gabriels over zorgen dat er tot het Europese verbod geen nieuwe vergunningen worden afgegeven voor het uitstoten en lozen van pfas

Lees verder

Motie Kostic/Gabriels over verplichte etikettering op alle bestrijdingsmiddelen en biociden die pfas bevatten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer