Motie Teunissen over zich inzetten voor noodhulp aan dieren in de Gaza­strook


18 januari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er naast de ruim 2 miljoen Palestijnen ook duizenden dieren in Gaza gewond zijn geraakt als gevolg van de bombardementen of uitgehongerd raken door de blokkade van de Gazastrook;

overwegende dat dieren per definitie onschuldige slachtoffers zijn;

overwegende dat dierenbeschermers in de Palestijnse gebieden radeloos zijn en herhaaldelijk om hulp vragen;

overwegende dat de Nederlandse overheid recentelijk ook Oekraïense en Russische dieren van ontheemden heeft bijgestaan door hulp te bieden;

verzoekt de regering om zich in te zetten voor noodhulp aan dieren in de Gazastrook, waaronder het toelaten van voedsel en medische hulpmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie over hulpgoederen via luchtdroppingen of schepen aan de bevolking van Gaza leveren zolang dat over land niet kan

Lees verder

Motie Teunissen/Van Baarle over er op toezien dat bedrijven die activiteiten ontplooien in of ten behoeve van Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied nooit worden betrokken bij handelsmissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer