Motie Graus/Kostic over verza­melde dierendata en DNA-gegevens koppelen aan de regi­stratie van fokker tot eigenaar


1 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering verzamelde dierendata en DNA-gegevens te koppelen aan de registratie van fokker tot eigenaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Kostic


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Graus/Beckerman/Kostic over ingrijpen in de massale overname van dierenartsenpraktijken door twee grote private-equitypartijen

Lees verder

Motie Beckerman/Kostic over alle btw-tarieven voor diergeneeskundige handelingen voor gezelschapsdieren vastzetten op 9%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer