Versnellen naar een duurzaam en eerlijk ener­gie­systeem


Het energiesysteem van de toekomst is duurzaam, schoon en betaalbaar. Daarvoor is een snelle afbouw van fossiele bronnen nodig. Een snelle groei van hernieuwbare (bijvoorbeeld wind en zon) energie. En een transformatie van de industrie (energie en grondstoffen), ons vervoerssysteem en onze gebouwen.

Energie is wat de Partij voor de Dieren betreft een basisbehoefte in handen van ons allemaal, burgers en overheid. Multinationals mogen hier niet langer aan verdienen. We maken een eind aan deze botsing tussen commerciële en maatschappelijke belangen. We investeren in een energiesysteem dichtbij huis, opgewekt op eigen dak of in beheer van de wijk of de buurt. We maken het energiesysteem eerlijk. Burgers krijgen zeggenschap, kunnen (mede-)eigenaar worden en delen in de opbrengsten. Ook investeren we in eerlijke productie van zonnepanelen, windmolens en batterijen. Zoveel mogelijk dicht bij huis en altijd met strenge eisen aan duurzaamheid, natuur en mensenrechten.

Duurzaam elektriciteitsnet in 2030
Elektriciteit wordt de belangrijkste bron voor energie in de toekomst. Daarom moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid en verzwaard. Het bestaande energienet loop nu al in veel gebieden vol. Dit betekent dat er meer energie gevraagd wordt dan er kan worden geleverd. Of dat er soms geen plek is voor alle extra opgewekte stroom. Dat is zonde. We breiden het energienet daarom uit. En investeren meer in het opwekken en opslaan van energie in de buurt. Maar vooral: we moeten minder energie verbruiken. We zullen moeten accepteren dat niet alles meer mogelijk is. Daarom bekijken we kritisch welke sectoren een duurzame toekomst hebben, en welke niet.

Energie besparen loont
Energiebesparing is de eerste stap naar een duurzaam energiebeleid. De Partij voor de Dieren wil zo min mogelijk energie opwekken. Besparen is het belangrijkst. Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. We maken huizen, winkels en kantoren energiezuiniger. Dat is beter voor het milieu. Het woont en werkt prettiger en je betaalt minder kosten voor energie.

Energieneutraal
In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lage energierekening op. De Partij voor de Dieren wil dat nieuwbouw tenminste energieneutraal gebouwd wordt en dat bestaande gebouwen in hoog tempo energieneutraal worden gemaakt. Hiervoor is stevige woningisolatie nodig.

Voor huiseigenaren komen er zo snel mogelijk financieringen om hun huizen te isoleren. Huurders die door slecht geïsoleerde woningen tegen hogere energierekeningen aanlopen, moeten het recht krijgen om hun woning te laten verbeteren door de verhuurder.

Natuurinclusief bouwen
Het isoleren van een bestaand gebouw kan onbedoeld leiden tot de dood van tientallen vleermuizen. Die leven in de spouwmuren, zonder dat iemand dat merkt. Isolatie mag niet ten koste gaan van bedreigde diersoorten, zoals vleermuizen of zwaluwen. Dat betekent dat we bij de isolatie van woningen goed moeten onderzoeken of er geen bedreigde dieren worden gedood. Ook als dat tijd kost. Bij nieuwbouw van woningen wordt er natuurinclusief gebouwd, dat betekent dat er voldoende groen is en dat er nestgelegenheid wordt gecreëerd voor vleermuizen, vogels en insecten.

Zelf energie opwekken
De Partij voor de Dieren wil toe naar een decentrale en duurzame energievoorziening waarbij mensen en bedrijven zelf energie opwekken. Zo kunnen we Nederland zelfvoorzienend maken. En uiterlijk in 2050 stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen in Nederland. Huizen, bedrijven en publieke gebouwen moeten energieleveranciers worden in plaats van energieverbruikers. Zelf opgewekte energie moet teruggeleverd kunnen worden aan het net, tegen dezelfde prijs die je als gebruiker betaalt. Bewonerscollectieven moeten de mogelijkheid krijgen om opgewekte energie onderling uit te wisselen zonder hiervoor belasting te betalen. Hierdoor kunnen hele wijken samen energie opwekken en delen.

Zomertijd/wintertijd
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de klokverzetting die twee keer per jaar plaatsvindt (zomertijd/wintertijd). Het tweemaal per jaar verzetten van de tijd heeft negatieve gevolgen voor kinderen en ouderen: zij passen zich moeilijk aan de gewijzigde tijdinstelling aan. Echte voordelen van de zomertijd zijn er nauwelijks. De zomertijd is ooit bedacht om energiebesparing dichterbij te brengen, maar echte energiewinst is er niet. Doordat het langer licht blijft in de zomer, blijven mensen langer op en gebruiken ze meer elektriciteit.

Bovendien zou de permanente invoering van de zomertijd zeer negatieve gevolgen voor mensen hebben in de winter. Omdat het in de zomertijd een uur later licht is, komt de zon eind december pas om 10 uur op. Maar het licht in de ochtend is heel belangrijk voor het ritme van onze biologische klok. Die biologische klok wordt flink gestoord. Wetenschappers vergelijken de effecten met het gevoel van een maandenlange jetlag. De ‘winst’ van een uurtje langer licht in de middag weegt voor de Partij voor de Dieren niet op tegen de lichamelijke en psychische klachten die volgens artsen en wetenschappers zullen optreden als het pas zo laat licht wordt in de ochtend, als de zomertijd onze standaard tijd wordt in plaats van de natuurlijke tijd (de wintertijd).

De klok verzetten van wintertijd naar zomertijd heeft ook gevolgen voor in het wild levende dieren zoals herten, reeën en wilde zwijnen. Omdat het verkeer plotseling een uur eerder op gang komt. Hierdoor vinden er jaarlijks meer aanrijdingen plaats na het verzetten van de klok (totdat de dieren weer gewend zijn aan het nieuwe ritme van de mens).

Het standpunt Versnellen naar een duurzaam en eerlijk energiesysteem is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer