Geen kern­energie


De Partij voor de Dieren is tegen kernenergie. Kerncentrales brengen grote onnodige risico’s met zich mee en zorgen voor afval dat honderdduizenden jaren levensgevaarlijk blijft. Nieuwe kerncentrales zullen ten minste 40 jaar vervuilende energie leveren en bovendien al die tijd de overgang naar een groene energievoorziening vertragen. Kernenergie is daarnaast ook afhankelijk van eindige grondstoffen en daarom geen goed alternatief voor fossiele energiebronnen. Bovendien is kernenergie extreem duur: een kerncentrale kost vele honderden miljoenen: geld dat dan niet gestoken kan worden in energiebesparing en verduurzaming van energie.

De Partij voor de Dieren vindt het hoog tijd voor een transitie naar een echt duurzame energievoorziening, gebaseerd op wind- en zonne-energie. We willen daarom dat de Nederlandse overheid zich inzet voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele en druk uitoefent op de Belgische regering om de verouderde en haperende kerncentrales van Doel en Tihange, die vlak bij de Nederlandse grens liggen, te sluiten.

Fukushima

De Partij voor de Dieren maakt zich, net als vele anderen, ernstig zorgen over de situatie in Fukushima. We wijzen kernenergie nadrukkelijk af. Kerncentrales brengen onnodige risico’s en levensgevaarlijk afval met zich mee, dat enorme schade veroorzaakt bij mens en milieu. Vast staat dat in Fukushima noch TEPCO, noch de Japanse overheid de wetenschappelijke, de technische of de financiële middelen heeft om de schade te herstellen. De situatie roept om meer internationale samenwerking en maximale druk op de Japanse overheid om meer internationale hulp te aanvaarden. De Partij voor de Dieren vindt dat de Nederlandse regering zich in moet zetten voor internationale betrokkenheid bij Fukushima, en voor sluiting van de kerncentrale in Borssele.

Het standpunt Geen kernenergie is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer