Meer natuur


De Partij voor de Dieren wil méér natuur. Er is ooit een plan gemaakt om in Nederland natuurgebieden met elkaar te verbinden en te beschermen: de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). We voeren dit plan uit.

Natuur verbinden
Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, ook in Nederland. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden. Dat wordt ook veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere afgelegen gebieden. Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (EHS) maakt de natuur sterker. Ook is het beter voor de biodiversiteit en vergroot het de kansen op het voortbestaan van soorten. Daarnaast biedt het ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die hier van oorsprong voorkwamen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de EHS in zijn geheel en zonder vertraging wordt aangelegd. Robuuste verbindingszones, zoals het Oostvaarderswold, moeten voorrang krijgen.

Diervriendelijke vispassages, gemalen en sluizen
Jaarlijks gaan miljoenen vissen dood in gemalen. Daarnaast wordt het leefgebied en de verplaatsing (migratie) van vissen beperkt door sluizen. De Partij voor de Dieren wil dat 'vispasseerbaarheid' een harde voorwaarde wordt voor waterkrachtinstallaties. Er moet een actieplan komen om sluizen en gemalen aan te passen, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Dit noemen we vispassages, maar die worden nu helaas nog te weinig gebruikt. Ook de Haringvlietsluizen moeten op een kier, om migratie van vissen weer mogelijk te maken.

Hekken in natuurgebieden verminderen
Voor de Partij voor de Dieren zijn hekken in natuurgebieden een doorn in het oog. Die vormen vaak een onnodige barrière voor de wandelaar en verstoren het aanzicht van het landschap. De Partij voor de Dieren zal zich dan ook inzetten om het aantal hekken in natuurgebieden en het platteland te verminderen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat de natuur vrij wordt van prikkeldraad en het nu aanwezige prikkeldraad verwijderd wordt.

Het standpunt Meer natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer