Meer natuur


Grote, robuuste natuurgebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals stikstofuitstoot en klimaatverandering. Ook zijn ze gunstiger voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld doordat planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) was de basis van het Nederlandse natuurbeleid en essentieel voor het behoud en versterken van natuur, maar werd onder druk van de agro-industrie geschrapt door het kabinet Rutte I. Om de versnippering van natuurgebieden en het grote verlies aan biodiversiteit in Nederland tegen te gaan, willen we dat de Ecologische Hoofdstructuur alsnog wordt uitgevoerd. Ook gaan we bestaande natuur beter beschermen en binnen de bebouwde omgeving de biodiversiteit bevorderen.

Natuur verbinden

Natuur en biodiversiteit staan zwaar onder druk, ook in Nederland. De afgelopen honderd jaar zijn de populaties van de inheemse wilde soorten een derde kleiner geworden. Dat wordt mede veroorzaakt doordat de natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden. Het op elkaar laten aansluiten van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur, EHS) maakt de natuur sterker, bevordert biodiversiteit en vergroot de kansen op het voortbestaan van soorten. Ook biedt het ruimte voor de spontane terugkeer van dieren die hier van oorsprong voorkwamen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat de EHS in zijn geheel en zonder vertraging wordt aangelegd. Robuuste verbindingszones, zoals het Oostvaarderswold, moeten prioriteit krijgen.

Diervriendelijke vispassages, gemalen en sluizen

Jaarlijks vinden miljoenen vissen de dood in gemalen. Daarnaast wordt het leefgebied en de migratie van vissen beperkt door sluizen. De Partij voor de Dieren wil dat 'vispasseerbaarheid' een harde voorwaarde wordt voor waterkrachtinstallaties. Er moet een actieplan opgesteld worden om sluizen en gemalen aan te passen zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Vispassages worden nu helaas nog nauwelijks toegepast. Ook de Haringvlietsluizen moeten op een kier, om migratie van vissen weer mogelijk te maken.

Hekken in natuurgebieden verminderen

Voor de Partij voor de Dieren zijn hekken in natuurgebieden een doorn in het oog. Zij vormen vaak een onnodige barriëre voor de wandelaar en verstoren het aanzicht van het landschap. De Partij voor de Dieren zal zich dan ook inzetten om het aantal hekken in natuurgebieden en het platteland terug te brengen. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat de natuur vrij wordt van prikkeldraad en het nu aanwezige prikkeldraad verwijderd wordt.

Het standpunt Meer natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer