Recht­vaardig klimaat­beleid: de vervuiler betaalt


De opwarming van de Aarde moet nú stoppen. En de natuur en het milieu moeten herstellen. Iedereen moet bijdragen aan een duurzame samenleving die schoon, groen en diervriendelijk is.

Slechts een handjevol bedrijven veroorzaakt het merendeel van de broeikasgasuitstoot. Zij hebben tientallen jaren bakken met geld verdiend, terwijl ze de Aarde gratis vervuilden. Dit heeft grote gevolgen voor mensen op andere plekken in de wereld, mensen met lage inkomens hier en volgende generaties. De Partij voor de Dieren wil dat de vervuiler betaalt voor klimaatschade. Veevoerbedrijven, slachthuizen en stallenbouwers. De industrie en fossiele energiebedrijven (die zorgen voor aardgas, steenkool en aardolie). Maar ook financiële bedrijven zoals banken. En niet de mensen die de problemen niet veroorzaken.

CO2-heffing

De Partij voor de Dieren wil snel veel minder CO2 uitstoten. Het gebruik van fossiele brandstoffen - zoals aardolie en aardgas - moet stoppen. Broeikasgassen komen vrij bij het verbranden van bijvoorbeeld olie in fabrieken. De overheid moet dit niet steunen. We moeten juist snel omschakelen naar duurzame energie. Daarom willen wij een CO2-heffing op de gehele uitstoot van alle typen broeikasgassen. Grootgebruikers moeten zo veel meer betalen. Ook stimuleert het om te verduurzamen. De vervuiler betaalt.

Het standpunt Rechtvaardig klimaatbeleid: de vervuiler betaalt is onderdeel van: Een leefbare Aarde