Recht­vaardig klimaat­beleid: de vervuiler betaalt


Nederland heeft de verantwoordelijkheid zo snel mogelijk zo veel mogelijk te doen om de opwarming van de Aarde te beperken. Dat vergt niets anders dan een crisisaanpak. Iedereen gaat bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Een rechtvaardige transitie is een transitie waarbij de vervuiler betaalt, in plaats van mensen die de problemen niet veroorzaakt hebben. Slechts een handjevol bedrijven veroorzaakt het merendeel van de broeikasgasuitstoot. Decennialang hebben deze bedrijven bakken met geld verdiend, terwijl zij de atmosfeer gratis vervuilden en klimaatbeleid saboteerden. En nog altijd zijn veel fossiele bedrijven niet van plan om van hun winstgevende verdienmodel af te stappen. Ook profiteren de fossiele industrie en de vee-industrie nog altijd van miljarden aan belastingvoordelen, subsidies en kortingen. De rekening is door opeenvolgende kabinetten neergelegd bij mensen elders, mensen met lage inkomens hier en bij volgende generaties. Op alle mogelijke manieren onacceptabel. Een goed klimaatbeleid is dringend nodig om deze crisis te beteugelen.

CO2-heffing

De Partij voor de Dieren is een voorstander van een uniforme CO2-heffing die van toepassing is op de volledige uitstoot van alle typen broeikasgassen en alle economische sectoren.

Gezien de ernst van de klimaatcrisis is voor alle sectoren een stevige fiscale prikkel om te verduurzamen hard nodig. Zonder een heffing op uitstoot blijft het risico op verder uitstelgedrag bestaan. Het voordeel van een uniforme heffing is dat het duidelijk wordt gemaakt dat elke ton uitstoot, ongeacht de bron, bijdraagt aan de klimaatcrisis. Door het schrappen van uitzonderingsposities zullen grootverbruikers veel meer gaan betalen en wordt verduurzaming gestimuleerd. De vervuiler betaalt.

Het standpunt Rechtvaardig klimaatbeleid: de vervuiler betaalt is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer