Minder vliegen, meer treinen


De Partij voor de Dieren wil minder vliegverkeer en betere treinen. Minder vliegtuigen betekent minder vervuiling en geluidsoverlast. De trein wordt goedkoop, prettig en snel. Dan wordt het een goede vervanger van het vliegtuig.

Krimp luchtvaart
De Partij voor de Dieren kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Korte vluchten worden vervangen door snelle, comfortabele en betaalbare treinverbindingen.

In de praktijk betekent dat we het aantal vliegbewegingen verlagen naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. Schiphol en Eindhoven Airport krimpen. Lelystad Airport en vliegveld Twente gaan niet open voor commerciële vluchten. Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten. Hier ontstaat ruimte voor woningen en natuur.

Om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer nodig. Zowel in Nederland als wereldwijd. De luchtvaart en de scheepvaart verliezen daarom hun uitzonderingspositie in het klimaatbeleid. Er komt een forse uniforme en effectieve CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De vervuiler betaalt.

Na krimp van de luchtvaart, zien we weer vaker blauwe luchten en wordt de lucht die we inademen weer fris en gezond. Het vliegverkeer is niet alleen één van de steeds grotere veroorzakers van klimaatverandering. Het zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt aangetast. Bovendien veroorzaken veel vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Door te kiezen voor een krimp van de luchtvaart, verminderen we de uitstoot van o.a. broeikasgassen, (ultra-)fijnstof, stikstof en geluidsoverlast.

Nederland werkt actief aan het bevorderen van betaalbare, duurzame en snelle internationale treinverbindingen. De trein wordt de aantrekkelijkste manier van internationaal reizen onder de 1200 kilometer. Nederland zet in op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa. Met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Er komen meer internationale nachttreinen. De autotrein wordt geherintroduceerd. Er komen meer fietsstandplaatsen in de trein.

Steunmaatregelen voor de luchtvaart worden gebruikt om de sector sterk te verduurzamen. Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie, de fossiele industrie en de vleessector.

De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een einde maken aan de jacht. Zo ook de jacht rond vliegvelden. Rond vliegvelden worden daarom voortaan geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. Zonnepanelen op gebouwen, terreinen en langs snelwegen bij vliegvelden worden de norm.

In de Tweede Kamer is en blijft de Partij voor de Dieren dé aanjager in het kantelen van het luchtvaartdebat. Steeds meer mensen zijn voorstander van een kleinere luchtvaartsector.

Vliegtaks
De Partij voor de Dieren is voorstander van een vliegtaks, in lijn met het principe 'de vervuiler betaalt'. Vliegtickets zijn nu veel te goedkoop in verhouding tot de negatieve milieueffecten van vliegverkeer. Daarom wordt de schade door vliegverkeer voortaan in de prijs van vliegtickets verwerkt. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer schaffen we af.

De huidige vliegbelasting is veel te laag. Daarom voeren we een progressieve vliegtaks in die hoger wordt naarmate je vaker vliegt. Er komt een extra vliegbelasting op privéjets. De maatregelen leveren minstens 2,3 miljard euro op, die we ten goede laten komen aan duurzaam vervoer. Ook gaan we belasting heffen op kerosine.

Duurzame alternatieven voor het vliegverkeer gaan we nadrukkelijk stimuleren. Internationale treinverbindingen worden goedkoper, sneller en comfortabeler zodat ze ten alle tijden een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig. De BTW op het openbaar vervoer wordt afgeschaft.

Het standpunt Minder vliegen, meer treinen is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws