Meer en beter openbaar vervoer


Het openbaar vervoer is een belangrijk alternatief voor sterk vervuilende vervoersmiddelen zoals het vliegtuig en de auto. Zowel voor korte als voor lange afstanden.

Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in gebieden waar niet veel mensen wonen. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk. Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten. Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet. Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa. Met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

Het standpunt Meer en beter openbaar vervoer is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer