Minder auto's


De Partij voor de Dieren wil minder auto’s op straat. Dat is nodig om het klimaat, mensen en dieren te beschermen. En zo houden we steden leefbaar. De auto krijgt dus een nieuwe plek in het duurzame vervoerssysteem. We streven er niet naar alle fossiele auto’s te vervangen door elektrische. Met beter openbaar vervoer hebben we ook minder auto’s nodig. Ook kunnen mensen meer gebruikmaken van deelauto's. Zo komt er meer ruimte op straat en zijn automobilisten goedkoper uit. Je betaalt tenslotte alleen als je de auto ook echt gebruikt.

Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten belastingtechnisch aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht.

De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege het stikstofprobleem teruggebracht naar 100 km per uur. Dat moet zo blijven. De Partij voor de Dieren wil dat de snelheid op ringwegen wordt teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum moet een maximumsnelheid van 30 km per uur gaan gelden. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier. Gemeenten en provincies die een milieuzone instellen, moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen.

Geen aanleg nieuwe snelwegen
Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op. Het zorgt juist voor een toename van autogebruik en daarmee voor nog meer uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe snelwegen en geen verbreding van bestaande wegen. Wij zijn tegen de verbreding van de A27, de Rijnlandroute, Ringweg Groningen, de Rotterdamse Baan en de Blankenburgtunnel.

Om het verkeer veiliger te maken op provinciale wegen moet er langzamer gereden worden. Er mogen hier geen bomen voor gekapt worden.

Tegen verbreding A27 bij Amelisweerd
De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd. Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar 2 keer 7(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

Er zijn veel betere oplossingen voor het fileprobleem. Wij willen milieuvriendelijker vervoer stimuleren en woon-werkverkeer terugdringen. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen, moet de overheid (deeltijd) thuiswerken stimuleren.

Kilometerheffing
De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe. Automobilisten die veel kilometers maken moeten meer belasting betalen dan mensen die weinig kilometers maken of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten samengaan met strikte garanties op het gebied van privacy.

De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het aanleggen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

Het standpunt Minder auto's is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer