Klimaatwet 1.5: nood­za­ke­lijke crisiswet voor het klimaat


De klimaatcrisis dient daadwerkelijk als een crisis behandeld te worden.“Our house is on fire”, aldus Greta Thunberg. Om deze brand te blussen is het nodig om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verminderen. Deze crisisaanpak voor het klimaat leggen we vast in de Klimaatwet 1.5.

De coronacrisis liet zien dat veel landen in staat zijn om noodzakelijke maatregelen te nemen om het vuur van een crisis zo snel mogelijk te blussen. Dat is ook nodig voor de klimaatcrisis.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de Aarde te beperken tot maximaal 1,5°C. Dit doen we zowel in Nederland als samen met Europa.

Het meest veilige doel – emmissievrij in 2020 of eerder – hebben we al gemist. Overheden en fossiele bedrijven hebben nagelaten om tijdig te handelen naar de beschikbare kennis over klimaatverandering. Iedere tiende van een graad opwarming maakt een groot verschil. Het beperken van de opwarming tot 1,4°C is veiliger dan 1,5°C. Het verschil tussen 1,5°C en 2°C opwarming is letterlijk levensgroot. Ook daarom moeten we een maximale inspanning leveren om verdere opwarming van de Aarde te voorkomen. Het 1,5°C-doel moet geïnterpreteerd worden als absolute bovengrens.

Als we een maximale inspanning leveren kan het ons lukken om tot de ‘1,5°C-economie’ te komen: duurzaam, emissievrij en volledig circulair. Een economie binnen de sociale en planetaire grenzen, klimaatneutraal in 2030. Een leefbare Aarde voor al haar bewoners, nu en in de toekomst.

Het standpunt Klimaatwet 1.5: noodzakelijke crisiswet voor het klimaat is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer