Een einde aan fossiele brand­stoffen


We moeten zo snel mogelijk van onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas af. Ons land behoort op dit moment tot de slechtst presterende landen in Europa op het gebied van duurzame energie. Om de klimaatdoelen te halen moeten olie, kolen en gas in de grond blijven.

Welke energie-intensieve bedrijven overleven, kan niet door de markt worden bepaald. De overheid moet immers veel investeren in de nieuwe energie-infrastructuur. Niet alles kan. Zo maken we capaciteit vrij om de infrastructuur voor burgers en duurzame, circulaire bedrijven op tijd te versterken. De bestaande plannen voor energie-infrastructuur gaan uit van de bestaande vraag uit de bestaande industrie. Die passen we aan.

Stop met winnen teerzandolie

De Partij voor de Dieren is tegen het winnen, verhandelen en gebruiken van teerzandolie. De winning van teerzandolie uit teerzand vormt een grote aanslag op ecosystemen. Om het teerzand te kunnen winnen worden op grote schaal bossen gekapt en worden water en bodem ernstig vervuild. Teerzandolie is vanwege de hoge CO2-uitstoot nog veel schadelijker voor het klimaat dan andere fossiele brandstoffen. Bovendien verwoest de oliewinning de leefgebieden van inheemse gemeenschappen. Mensen worden van hun land verdreven en worden ziek van de zware metalen en chemicaliƫn die in de hele voedselketen terug te vinden zijn. Deze verontreiniging veroorzaakt een extreem hoog aantal kankergevallen onder de lokale bevolking.

Het standpunt Een einde aan fossiele brandstoffen is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer