Een einde aan fossiele brand­stoffen


We moeten zo snel mogelijk van onze afhankelijkheid van olie, kolen en gas af. Ons land behoort op dit moment tot de slechtst presterende landen in Europa op het gebied van duurzame energie. Om de klimaatdoelen te halen moeten olie, kolen en gas in de grond blijven.

Stop met winnen teerzandolie

De Partij voor de Dieren is tegen het winnen, verhandelen en gebruiken van teerzandolie. De winning van teerzandolie uit teerzand vormt een groot gevaar op ecosystemen. Om het teerzand te kunnen winnen worden op grote schaal bossen gekapt en worden water en bodem ernstig vervuild. Teerzandolie is vanwege de hoge CO2-uitstoot nog veel schadelijker voor het klimaat dan andere fossiele brandstoffen. Bovendien maakt de oliewinning de leefgebieden van inheemse gemeenschappen kapot. Mensen worden van hun land weggejaagd en worden ziek van de zware metalen en chemicali├źn die in de hele voedselketen terug te vinden zijn. Deze verontreiniging veroorzaakt een extreem hoog aantal kankergevallen onder de lokale bevolking.

Het standpunt Een einde aan fossiele brandstoffen is onderdeel van: Een leefbare Aarde