Meer water voor de natuur


Steeds meer delen van Nederland verdrogen door klimaatverandering en een kunstmatig laag gehouden waterpeil. Het grondwaterpeil wordt voor de landbouw in veel gebieden met opzet laag gehouden, zodat steeds zwaardere landbouwvoertuigen de velden op kunnen. Dat heeft weer tot gevolg dat de bodem wordt samengedrukt en zo compact wordt dat deze slecht water vasthoudt. Hierdoor verdroogt de omliggende natuur, komen natuurbranden steeds vaker voor, gaat de biodiversiteit nog verder achteruit, verzakken huizen, worden dijken kwetsbaar door scheuren en inklinking, en neemt de leef- en waterkwaliteit in sloten nog meer af. Door veenoxidatie komt er jaarlijks veel CO2 vrij uit veengronden. Ook hebben we onze watersystemen zó ingericht dat zoet water zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar de zee en niet wordt vastgehouden. Daarnaast zijn de landbouwsector en industrie grootverbruikers van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater. Door dit alles komen dieren, natuur en drinkwater ernstig in de knel. Binnen enkele jaren kunnen er drinkwatertekorten ontstaan, vanwege de droogte en vervuiling van drinkwaterbronnen. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt bij maximale bescherming en behoud van natuur en drinkwaterbronnen. Een daadkrachtig klimaatbeleid is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

Droogte bestrijden met dynamische waterpeilen

Nederland verdroogt in hoog tempo. Elke zomer zien we de gevolgen daarvan: de natuur verschraalt, de biodiversiteit gaat verder achteruit, natuurbranden komen steeds vaker voor, dijken worden kwetsbaar door scheuren en inklinking, huizen verzakken en de waterkwaliteit in sloten holt achteruit.

De vaak extreem hete zomers en het bijbehorende regentekort zijn gevolgen van de klimaatverandering. Maar een belangrijke oorzaak van de droogte ligt in het Nederlandse landgebruik. In veel landbouwgebieden wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Op die manier is de landbouwgrond droog genoeg om tractoren en zware landbouwvoertuigen op de akkers en de velden te laten rijden. Op vochtige grond is dat veel lastiger. Daarom worden in het voorjaar grote hoeveelheden water weggepompt en geloosd in rivieren. Dat kunstmatig laag houden van het waterpeil heeft ook grote gevolgen voor de natuur, want ook daar daalt het waterpeil. Daarnaast is de landbouwsector tevens grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor kunstmatige landbouwberegening in de zomer. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en een oneerlijke verdeling van water komen dieren en natuur in de knel.

De Partij voor de Dieren ziet droogte als één van de meest urgente problemen in het waterrijke Nederland en wil middels dynamische waterpeilen en een eerlijke verdeling het waterbeleid weer gezond krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat bij de verdeling van water de prioriteit ligt op maximale bescherming en behoud van natuur. Ook een daadkrachtig klimaatbeleid, waar onder andere een krimp van de veestapel en de luchtvaart in zijn opgenomen, is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

Het standpunt Meer water voor de natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer