Meer water voor de natuur


De Partij voor de Dieren wil de droogte in Nederland tegengaan. Door droogte komen vaker bosbranden voor. De biodiversiteit gaat erdoor achteruit. En dijken kunnen scheuren en huizen verzakken. Dieren, natuur en drinkwater komen ernstig in de problemen. Binnen enkele jaren kunnen er drinkwatertekorten ontstaan, vanwege de droogte en vervuiling van drinkwaterbronnen.

De Partij voor de Dieren wil dat de bescherming en behoud van natuur en drinkwaterbronnen voorrang krijgt. Een daadkrachtig klimaatbeleid is een belangrijke voorwaarde om droogte te voorkomen.

Droogte bestrijden met dynamische waterpeilen
Nederland verdroogt in hoog tempo. Elke zomer zien we de gevolgen daarvan: de natuur droogt uit, de biodiversiteit gaat verder achteruit, natuurbranden komen steeds vaker voor, dijken worden kwetsbaar door scheuren en inklinking, huizen verzakken en de waterkwaliteit in sloten wordt steeds slechter.

De vaak extreem hete zomers en het bijbehorende regentekort zijn gevolgen van de klimaatverandering. Een belangrijke oorzaak van de droogte ligt in het Nederlandse landgebruik. In veel landbouwgebieden wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Op die manier is de landbouwgrond droog genoeg om tractoren en zware landbouwvoertuigen op de akkers en de velden te laten rijden. Op vochtige grond is dat veel lastiger. Daarom worden in het voorjaar grote hoeveelheden water weggepompt en geloosd in rivieren. Dat kunstmatig laag houden van het waterpeil heeft grote gevolgen voor de natuur, want ook daar daalt het waterpeil. Daarnaast is de landbouwsector grootverbruiker van grondwater, oppervlaktewater én leidingwater voor het kunstmatig beregenen van hun gewassen en land in de zomer. Door het veel te lage grondwaterpeil, de lange periodes van droogte en een oneerlijke verdeling van water komen dieren en natuur in de knel. Het water moet weer eerlijke verdeeld worden en de natuur en dieren moeten voorrang krijgen op de landbouw.

Het standpunt Meer water voor de natuur is onderdeel van: Een leefbare Aarde