Stoppen met biomassa


De Partij voor de Dieren wil biomassacentrales verbieden. Dit zijn energiecentrales waar biomassa - bijvoorbeeld hout - wordt verbrand om energie op te wekken. Biobrandstof is niet duurzaam. Bomen zijn geen brandstof. Stoken van hout en resthout - voor energie - is niet duurzaam en ongezond. We moeten stoppen met geld geven aan houtige biomassa. We verbieden het gebruik van biomassa om energie en warmte op te wekken.

Het verstoken van hout is dus geen oplossing voor het energievraagstuk. Voor het stoken van hout worden er veel bossen gekapt en er is vervuilend transport nodig. Door de verbranding komen er fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Toch krijgen kolencentrales van de overheid subsidie om over te stappen naar 100% biomassa. Ook het stoken van houtpellets door burgers wordt gesubsidieerd. De Partij voor de Dieren wil dat het stoken van hout niet als duurzaam wordt bestempeld en niet langer wordt gesubsidieerd. De overstap naar écht duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarentegen zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarbij moet uiteraard wel worden gelet op de gevolgen voor mens, dier en natuur.

Beperken overlast houtrook
Bij het stoken van hout komen verschillende schadelijke, vaak kankerverwekkende, stoffen vrij die slecht zijn voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. De hoge uitstoot van fijnstof kan ernstige gezondheidsklachten bij kinderen, ouderen en longpatiënten veroorzaken.

Houtstook is geen geschikte warmtebron. De CO2-uitstoot van houtstook is twee keer zo groot als bij verwarming door gas. Zelfs de pelletkachel, de schoonste houtkachel, stoot veel fijnstof uit. Overlast door houtrook moet ook zoveel mogelijk worden tegengegaan. Er moeten daarom eisen gesteld worden aan de stookinstallatie en het gebruik van stookinstallaties. Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals mist, of als het windstil is, moet houtstook niet worden toegestaan.

Het standpunt Stoppen met biomassa is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws