Laat de natuur niet stikken


Het stik­stof­pro­bleem oplossen

In Nederland stoten we veel meer stikstof uit dan de natuur aankan. Het gaat om twee soorten stikstof: ammoniak, vooral uit de veehouderij en stikstofoxiden, onder andere uit het verkeer en de industrie. De Nederlandse landbouwsector draagt het meest bij: 45% van de stikstofuitstoot komt hier vandaan. Het gaat hier vooral om ammoniak. Dit komt in de lucht door dierlijke mest en urine. Wanneer dat terechtkomt in een natuurgebied verderop, verzuurt en vermest het de bodem. Dit is heel slecht voor veel planten- en diersoorten. Doordat de overheid niet goed heeft gehandeld, is de natuur er enorm slecht aan toe.

Minder dieren betekent minder mest en daarmee minder stikstof. We hebben een forse krimp nodig van het aantal dieren dat in Nederland gefokt, gebruikt en gedood wordt. Dan krijgt de natuur eindelijk weer lucht en kan zij langzaam gaan herstellen van de jarenlange overbelasting. De Partij voor de Dieren wil het aantal dieren met 75% terugdringen. Dit is ook hard nodig voor andere problemen, zoals de klimaatcrisis, dierenwelzijn en de volksgezondheid.

Daarnaast zullen ook andere sectoren hun stikstofuitstoot moeten verminderen. De maximumsnelheid op wegen moet naar beneden, de luchtvaart moet krimpen, en de subsidie op biomassacentrales moet stopgezet worden. De vervuilende industrie moet heel snel verduurzamen of krimpen.

Wanneer een veehouderij, fabriek of vliegveld zijn activiteit stopt (vrijwillig of verplicht) of z’n stikstofuitstoot enorm vermindert, moet die ‘stikstofwinst’ allereerst naar de natuur gaan om een eind te maken aan de overbelasting. Dit is geregeld in de natuurbeschermingswetgeving. Wanneer er geen stikstofreductie meer nodig is voor de omliggende natuur, kan de politiek beslissen waar ‘stikstofruimte’ aan gegeven wordt. De Partij voor de Dieren geeft daarbij prioriteit aan duurzame energieprojecten en de woningbouw. Voor de aanleg van snelwegen, het uitbreiden van veehouderijen of de legalisatie van vervuilende bedrijven (die jarenlang zonder vergunning werkten) wordt wat de Partij voor de Dieren betreft geen ‘stikstofruimte’ gereserveerd.

Het standpunt Laat de natuur niet stikken is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws