Stop de water­crisis en bescherm het water­leven


De Partij voor de Dieren wil schoon oppervlaktewater en schoon grondwater. Want water is van levensbelang. Het is de basis van ons drinkwater en ons voedsel. En de thuisbasis van dieren, insecten en planten. Maar het gaat niet goed met de kwaliteit van het water. Nederland heeft zelfs de slechtste waterkwaliteit van Europa. Planten en dieren sterven hierdoor uit. En onze volksgezondheid komt erdoor in gevaar.

Een van de grote vervuilers van ons water is mest uit de veehouderij. Daarnaast komen landbouwgif, medicijnresten, chemische afvalstoffen en microplastics in ons water terecht. Daarom is een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij noodzakelijk. Ook moeten we toe naar een landbouw zonder gifgebruik en stoppen met het lozen van giftige stoffen door de industrie. En we moeten plasticafval aan banden leggen. Grondwaterstanden kunnen bovendien niet langer standaard te laag worden gehouden voor de landbouw, omdat dit leidt tot verdroging van de natuur.

We stevenen af op een watercrisis, met enorme gevolgen voor ons land. Als we zorgen dat ons oppervlaktewater én het grondwater snel weer schoon worden, kan het leven in het water zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit. En kunnen we ons drinkwater veilig stellen.

Waterleven
De Partij voor de Dieren wil de zee beschermen. De helft van de zuurstof op Aarde komt van de oceanen. Ze koelen de planeet ook af. Maar onze Noordzee en de Waddenzee worden vervuild. En er wordt te veel in gevist. Grote vissen zijn zeldzaam geworden. Zoals haaien en roggen. En sommige visserij veroorzaakt schade aan de zeebodem.

Het standpunt Stop de watercrisis en bescherm het waterleven is onderdeel van: Een leefbare Aarde