Stop de water­crisis en bescherm het water­leven


Water is van levensbelang. Schoon water vormt de basis van ons drinkwater, onze voedselvoorziening én van dieren en planten. Maar de natuur in Nederland is ziek door vervuild water en verdroging, wat desastreus is voor de biodiversiteit en ook voor ons mensen. Ons drinkwater komt onder druk te staan, omdat het zuiveren van water steeds moeilijker wordt. De Nederlandse wateren scoren het slechtst van heel Europa. Op dit moment voldoet nog niet 1% van het oppervlaktewater aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

Een van de grote vervuilers van ons water is mest uit de veehouderij. Daarnaast komen landbouwgif, medicijnresten, chemische afvalstoffen en microplastics in ons water terecht. Daarom is een forse krimp van het aantal dieren in de veehouderij noodzakelijk. Ook moeten we toe naar een landbouw zonder gifgebruik en stoppen met het lozen van giftige stoffen door de industrie en moeten we plastic afval aan banden leggen. Grondwaterstanden kunnen bovendien niet langer structureel te laag worden gehouden voor de landbouw, omdat dit leidt tot structurele verdroging van de natuur.

We stevenen af op een watercrisis, met ongekende gevolgen voor ons land. Als we zorgen dat ons oppervlaktewater én het grondwater snel weer schoon worden, kan het leven in het water zich herstellen van het enorme verlies aan biodiversiteit, en kunnen we ons drinkwater veilig stellen.

Waterleven

De helft van onze zuurstof wordt geproduceerd in de oceanen. Momenteel zorgen de oceanen voor een afkoelend effect op de planeet. Dit precaire evenwicht wordt echter in rap tempo verstoord door klimaatverandering. Als we niets doen, zal dit desastreuze gevolgen hebben. De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland, met van oorsprong een grote soortenrijkdom. Helaas verkeert het gebied in kritieke toestand. Zowel de Noordzee als de Waddenzee is niet alleen aangetast door vervuiling, maar ook door overbevissing. Sommige visserijtechnieken veroorzaken grote schade aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd en grote vissen als haaien en roggen zijn zeldzaam geworden.

Het standpunt Stop de watercrisis en bescherm het waterleven is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen