Een wereld zonder afval


Onze idealen

 • In 2030 is het gebruik van grondstoffen gehalveerd en worden alle grondstoffen hergebruikt. Er komt een Grondstoffenwet met bindende verplichtingen.
 • Door een prijsdifferentiatie bij grondstoffen worden gerecyclede grondstoffen goedkoper dan grondstoffen die voor het eerst gewonnen zijn.
 • Er komt een verbod op wegwerpplastic. Bij het verbod op plastic rietjes wordt rekening gehouden met mensen die hier om medische redenen afhankelijk van zijn. Er wordt een goed alternatief voor deze mensen gezocht. We dringen het gebruik van verpakkingsmateriaal drastisch terug. Waar nog wel plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn. Er komt per direct een verbod op het gebruik van microplastics in cosmeticaproducten. We stellen regels voor kleding- en wasmachinefabrikanten om vrijkomen van synthetische vezels in het water tegen te gaan.
 • Er komen strengere eisen voor het ontwerp van nieuwe producten, zodat deze producten lang meegaan, te repareren zijn en materialen eenvoudig hergebruikt kunnen worden.
 • Statiegeld blijft behouden en wordt uitgebreid tot kleine (plastic) flesjes, blikjes en wegwerpbekers.
 • Zuivere grondstofstromen zijn essentieel in het streven naar een circulaire economie. Nederland pleit daarom in Europa voor een uitbreiding van de regelgeving voor etikettering van consumentengoederen en voedsel. Naast de reeds geldende eisen dienen ook de gebruikte grondstoffen van de verpakking te worden vermeld. Zo worden onzichtbare materialen zoals plastic coatings op papieren wikkels zichtbaar en wordt het makkelijker de verpakking op de juiste manier bij het afval te scheiden. Producenten worden verplicht verpakkingen uit gemixte materialen terug te dringen.
 • De industrie en de bouw gaan verplicht materialenpaspoorten gebruiken. Zo wordt hergebruik aan het eind van de levensduur van gebouwen en producten makkelijker.
 • In de Rijksbegroting komt naast de uitgavenplafonds ook een grondstoffenplafond. De overheid mag alleen beleid en plannen uitvoeren als dat binnen het grondstoffenplafond past.
 • Ballonnen komen neer in het water en in natuurgebieden en kunnen dodelijk zijn voor dieren. Daarom komt er een verbod op het oplaten van gasgevulde ballonnen. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing: deze kunnen alleen onder de juiste omstandigheden afbreken in de natuur, wat vaak jaren duurt. Er komt ook een verbod op verkoop en oplaten van wensballonnen.
 • De ja-ja-sticker wordt landelijk ingevoerd. De regel wordt: je ontvangt geen reclamefolders, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt.
 • Er komt een verbod op de verkoop van plastic sigarettenfilters.

De Partij voor de Dieren neemt een voorbeeld aan de natuur, waarin processen van ontwikkeling geheel zonder verspilling plaatsvinden. Onze wegwerpmaatschappij leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling van zee├źn en oceanen. De Partij voor de Dieren zet daarom in op een circulaire economie, waarin we zo zuinig mogelijk omspringen met grondstoffen en ze hergebruiken en terugwinnen uit bestaande producten.

We maken een eind aan wegwerpplastics en giftige lozingen in onze rivieren. We voorkomen dat microplastics in het milieu en in de voedselketen belanden. Zo werken we snel toe naar een wereld zonder afval.

Het standpunt Een wereld zonder afval is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid