Een wereld zonder afval


De wereldwijde afvalberg groeit sneller dan de wereldbevolking. Bij afvalverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals CO2, stikstof en fijnstof. Zwerfafval vervuilt de natuur en het water en is een gevaar voor dieren. De Partij voor de Dieren wil zuinig omgaan met grondstoffen. Minder verspillen en minder spullen maken die we toch niet nodig hebben. Ons doel: een volledig circulaire economie in 2030. Een economie waarin we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. En er geen afval is.

Statiegeld uitbreiden
Zwerfafval is een wereldwijd probleem. In Nederland komt veel zwerfafval terecht in de natuur, in beken en rivieren en uiteindelijk in de Noordzee. Zo vervuilt een steeds grotere hoeveelheid plastic en afval onze natuur en onze zeeën en oceanen.

De Partij voor de Dieren wil zwerfafval en plastic soep in oceanen tegengaan bij de bron. Door een verbod op wegwerpplastics en door het gebruik van verpakkingsmateriaal terug te dringen. En waar nog wel plastic wordt gebruikt, moet dat gerecycled zijn. We zijn blij dat het statiegeldsysteem eindelijk is uitgebreid. Ook op blikjes, kleine plastic flesjes en diverse glazen flesjes wordt nu statiegeld geheven. We zullen ons blijven inzetten om dit statiegeldsysteem uit te breiden naar álle drinkverpakkingen. Statiegeld helpt namelijk. In landen waar statiegeld op blikjes en plastic wordt geheven, vind je ze nauwelijks meer terug op straat of in het milieu. Daarbij kunnen glazen flesjes tot zo'n 40 keer hergebruikt worden voordat ze verwerkt worden tot nieuw glas.

Het standpunt Een wereld zonder afval is onderdeel van: Een leefbare Aarde

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer